Φορολογικοί Έλεγχοι

Η φορολογική νομοθεσία στη χώρα μας διαρκώς μεταβάλλεται με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία ιδίως χρόνια.

Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα συχνά να προκύπτει αντικειμενική δυσκολία, όσον αφορά την προσπάθεια ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων, οι οποίες αρκετές φορές είναι ασαφείς και αντικρουόμενες.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης και εξεύρεσης εκείνων ακριβώς των φορολογικών διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων και πλήρους νομολογίας που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Παράλληλα σε κάθε φορολογικό έλεγχο τα ευρήματα της φορολογικής αρχής αναλύονται και ερευνώνται ένα προς ένα με στόχο την αντίκρουση αυτών και την εξάλειψη τους.

Τα δικαιώματα των ελεγκτών είναι γνωστά, ξεκάθαρα και λειτουργούν από θέση ισχύος έχοντας γνώση του νόμου. Στο επιχειρηματικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις στην ελληνική επικράτεια, δεν υπάρχει περιθώριο λάθους χειρισμών ή άγνοιας των νόμων.

Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου και εφόσον το αποτέλεσμα αυτού κριθεί βάσιμα υπερβολικό στο επόμενο βήμα χρησιμοποιούνται όλα εκείνα τα ένδικα μέσα για την αναίρεση ολική ή μερική του αποτελέσματος της κρίσης της διοίκησης.

Ο ρόλος της FLaw

Η FLaw (Financial & Law Partners) έχει δημιουργήσει την κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα σε επίπεδο φορολογικών ελέγχων και συνδιαλλαγής με την Διοίκηση, μέχρι και τα ένδικα μέσα. Η εταιρεία μας και οι συνεργάτες της έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία πλήθος φορολογικών ελέγχων, έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και την εμπειρία για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά τη διαδικασία κάθε φορολογικού ελέγχου.

Οι υπηρεσίες μας

Προσφυγές-Ένδικα Μέσα

Παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για την περάτωση των νομικών και φορολογικών διαδικασιών της επιχείρησής σας.

Φορολογικοί Έλεγχοι

Πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου της εταιρείας σας.

Διαμεσολάβηση

Παρέχουμε την δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού των εταιρικών σας διαφορών.

Σχέδια Εξυγίανσης Εταιρειών

Αναλαμβάνουμε την σχεδίαση και την υλοποίηση του κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης που θα κινηθεί η επιχείρηση σας με σκοπό τις προ-πτωχευτικές διαδικασίες, διαδικασίες εξυγίανσης αλλά και πτώχευσης.

Μετατροπές-Συγχωνεύσεις Εταιρειών

Σχεδιάζουμε, κατευθύνουμε και ολοκληρώνουμε με επιτυχία διαδικασίες μετατροπών ή  συγχώνευσης των εταιρειών σας.

Φορολογικός Σχεδιασμός

Εγγυόμαστε την ασφάλεια και σταθερότητα της επιχείρησής σας, απέναντι στο πολυσύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον.

Οργάνωση Λογιστηρίων

Οργανώνουμε και κατευθύνουμε το λογιστήριο κάθε νομικής οντότητας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

“Παροχή νομικών και φορολογικών υπηρεσιών, άρτιας κατάρτισης και υψηλής ποιότητας”