Οργάνωση Λογιστηρίων

Η εταιρεία μας έχοντας πολυετή παρουσία και συμμετοχή στα λογιστήρια μεγάλων εταιρειών, αναλαμβάνει με επιτυχία προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, να οργανώσει και να κατευθύνει το λογιστήριο κάθε νομικής οντότητας.

Βασικές δομές της υπηρεσίας αυτής καθώς και οι τομείς που παρέχουμε, είναι οι εξής:

  • Βελτίωση στην οργανωτική δομή,
  • προγραμματισμό φορολογικών υποχρεώσεων μηνιαίως,
  • ανάληψη διεκπεραίωσης διαδικασιών που αφορούν εξωτερικές εργασίες,
  • αξιολόγηση του εσωτερικού λογιστηρίου της επιχείρησης και προτάσεις για βελτίωση της απόδοσης του. Καθώς και η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού,
  • Κατεύθυνση και στοχευμένη πρακτική επί φορολογικών θεμάτων,
  • Οργάνωση σεμιναρίων επί φορολογικών και νομικών θεμάτων, για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού, που στελεχώνει το λογιστήριο των επιχειρήσεων.,

Ο στόχος της FLaw είναι η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών συστημάτων και η εναρμόνιση πλήρως με το φορολογικό και ασφαλιστικό εκάστοτε ισχύον πλαίσιο.

Ο ρόλος της FLaw

Στο φάσμα των υπηρεσιών οργάνωσης λογιστηρίων με την πολυετή εμπειρία της ομάδας της FLaw, μπορούμε και σας παρέχουμε την ολοκληρωμένη διαδικασία Επιστροφής Φ.Π.Α. από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου απαιτούνται άμεσες και ευθείς λύσεις, οι συνεργάτες και σύμβουλοι της εταιρείας μας όπως λογιστές, φοροτεχνικοί, νομικοί και ορκωτοί ελεγκτές, δίνουν λύση σε οποιοδήποτε θέμα όσο περίπλοκο και αν είναι αυτό με απόλυτη επιτυχία.

Οι υπηρεσίες μας

Προσφυγές-Ένδικα Μέσα

Παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για την περάτωση των νομικών και φορολογικών διαδικασιών της επιχείρησής σας.

Φορολογικοί Έλεγχοι

Πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου της εταιρείας σας.

Διαμεσολάβηση

Παρέχουμε την δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού των εταιρικών σας διαφορών.

Σχέδια Εξυγίανσης Εταιρειών

Αναλαμβάνουμε την σχεδίαση και την υλοποίηση του κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης που θα κινηθεί η επιχείρηση σας με σκοπό τις προ-πτωχευτικές διαδικασίες, διαδικασίες εξυγίανσης αλλά και πτώχευσης.

Μετατροπές-Συγχωνεύσεις Εταιρειών

Σχεδιάζουμε, κατευθύνουμε και ολοκληρώνουμε με επιτυχία διαδικασίες μετατροπών ή  συγχώνευσης των εταιρειών σας.

Φορολογικός Σχεδιασμός

Εγγυόμαστε την ασφάλεια και σταθερότητα της επιχείρησής σας, απέναντι στο πολυσύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον.

Οργάνωση Λογιστηρίων

Οργανώνουμε και κατευθύνουμε το λογιστήριο κάθε νομικής οντότητας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

“Παροχή νομικών και φορολογικών υπηρεσιών, άρτιας κατάρτισης και υψηλής ποιότητας”