Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία FLaw (Financial & Law Partners) δημιουργήθηκε από την συνένωση των εταιρειών Οικονομική Συμβουλευτική και την Epilisis, οι οποίες δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στο χώρο των φορολογικών, φοροτεχνικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Σκοπός της εταιρίας μας είναι να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους συνεργάτες της και τις βέλτιστες δυνατές λύσεις σε φορολογικά, οικονομικά αλλά και νομικά θέματα.

Οι ανάγκες των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών σε συνάρτηση με τον άρτιο και κατάλληλο σχεδιασμό τους είναι σε άρρηκτη σχέση, με την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων. Σε ένα περιβάλλον διαρκώς μεταβαλλόμενο η FLaw σχεδιάζει, προτείνει και υλοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μια σειρά από δράσεις που αφορούν τον φορονομικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, την διαχείριση νομικών και φορολογικών κινδύνων, την οργάνωση των λογιστηρίων , τις ολοκληρωμένες δράσεις επιστροφής Φ.Π.Α. από την Ε.Ε. και τον φορολογικό σχεδιασμό των συνεργατών της. Με τα στελέχη της αλλά και με ικανούς και καταξιωμένους συνεργάτες, ολοκληρώνει με επιτυχία σχέδια για μετατροπές, συγχωνεύσεις απορροφήσεις, αποσχίσεις και εξυγιάνσεις εταιρειών.

Η πολύχρονη εμπειρία και οι γνώσεις στελεχών και συνεργατών αποτελούν εγγύηση για την ολοκλήρωση με επιτυχία και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος φορολογικών ελέγχων εταιρειών αλλά και φυσικών προσώπων.

Η χρήση όλων εκείνων των κατάλληλων ενδίκων μέσων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, η κατάθεση προσφυγών και αιτήσεων θεραπείας καθώς και ο σχεδιασμός, όπου αυτό απαιτείται, προπτωχευτικών διαδικασιών, είναι εργαλεία που υιοθετούνται με μεγάλη επιτυχία.

Τέλος και στην νεότευκτη διαδικασία της διαμεσολάβησης η οποία είναι ένας ακόμα τομέας, στον οποίο η εταιρεία δραστηριοποιείται, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη συνεργασία ικανότατων στελεχών.

Προσφυγές
Ένδικα Μέσα

Παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για την περάτωση των νομικών και φορολογικών διαδικασιών της επιχείρησής σας.

Φορολογικοί Έλεγχοι

Πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου της εταιρείας σας.

Διαμεσολάβηση

Παρέχουμε την δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού των εταιρικών σας διαφορών.

Σχέδια Εξυγίανσης Εταιρειών

Αναλαμβάνουμε την σχεδίαση και την υλοποίηση του κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης που θα κινηθεί η επιχείρηση σας με σκοπό τις προ-πτωχευτικές διαδικασίες, διαδικασίες εξυγίανσης αλλά και πτώχευσης.

Μετατροπές
Συγχωνεύσεις Εταιρειών

Σχεδιάζουμε, κατευθύνουμε και ολοκληρώνουμε με επιτυχία διαδικασίες μετατροπών ή  συγχώνευσης των εταιρειών σας.

Φορολογικός Σχεδιασμός

Εγγυόμαστε την ασφάλεια και σταθερότητα της επιχείρησής σας, απέναντι στο πολυσύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον.

Οργάνωση Λογιστηρίων

Οργανώνουμε και κατευθύνουμε το λογιστήριο κάθε νομικής οντότητας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

“Παροχή νομικών και φορολογικών υπηρεσιών, άρτιας κατάρτισης και υψηλής ποιότητας”