Οργάνωση Λογιστηρίων

Οργανώνουμε και κατευθύνουμε το λογιστήριο κάθε νομικής οντότητας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Θεραπεία Εταιρειών

Κατάθεση προσφυγών και αιτήσεων θεραπείας των εταιρειών

Read More

Διαχείριση Εταιρειών

Διαχείριση νομικών και φορολογικών κινδύνων

Read More

Επιστροφή ΦΠΑ από Ε.Ε

Ολοκληρωμένες δράσεις επιστροφής Φ.Π.Α. από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Read More

Ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων

που αναλαμβάνουμε.